top of page

SME Acquisition Manager

​Loại công việc

Full Time

Nơi làm việc

The Manor Officetel., Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Group 1639.png

​Sơ lược về công việc

KAMEREO is the first tech-enabled supplier in Vietnam. We supply to hundreds of restaurants, cafes, bars, and hotels. Our customers place the daily orders via our in-house applications. We keep improving them to provide a better experience for our customers. The engineering team at KAMEREO also builds & operates the internal applications to support the daily activities of our internal users such as customer support members and warehouse teams.

Vai trò & Trách nhiệm

- Xây dựng chiến lược để khai thác khách hàng mới đa kênh giúp tổ chức đạt sự phát triển kỳ vọng
- Thiết kế tài liệu hướng dẫn và đào tạo để tăng tính hiệu quả của nhân viên kinh doanh mới trong thời gian ngắn
- Làm việc với các bộ phận liên quan để xây dựng chương trình, chính sách cho khách hàng mới
- Phối hợp với Marketing triển khai các hoạt động, sự kiện online & offline, chạy quảng cáo để gia tăng khách hàng mới
- Tìm kiếm, thúc đẩy các hoạt động hợp tác đối tác, làm việc với bên thứ ba nhằm gia tăng khách hàng tiềm năng
- Xây dựng & điều chỉnh KPI, chính sách bonus phù hợp để tăng năng suất của team
- Quản lý team leader và đảm bảo hiệu suất kinh doanh đúng với kỳ vọng
- Phân tích hành vi, rào cản từ khách hàng mới để có những ý tưởng đột phá trong khai thác khách hàng mới
- Đề xuất cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm đối với khách hàng mới
- Đánh giá, điều chỉnh chính sách, quy định để nâng cao chất lượng và tính dài hạn của khách hàng mới
- Kiểm tra và ngăn chặn các hành vi gian lận trong việc khai thác khách hàng mới
- Tuyển dụng, đào tạo, tính bonus và đánh giá hiệu quả công việc của thành viên trong nhóm
- Đảm nhận các công việc liên quan khác được giao từ cấp trên

- Formulate strategies to acquire new customers from multiple channels helping organization achieve expected growth.
- Design materials, training sections to improve salesmen quality within a short period of time.
- Work with relevant departments to build supportive campaigns, policies to help acquire new customers effectively.
- Work with Marketing team to execute required activities, online & offline events, run advertisements to increase new customers
- Search, enhance partnership activities and work with 3rd parties to increase customer onboarding.
- Develop & adjust KPI, bonus scheme to increase team’s productivity.
- Manage team leader and ensure overall performance is as expected.
- Deep dive new customers behaviors, blockers to identify kaizen, breakthroughs in customer onboarding.
- Suggest improvements to enhance customer experience during the onboarding process.
- Evaluate, adjust rules and policies to improve new customer quality and loyalty aspect.
- Check and prevent fraudulent cases in acquiring new customers.
- Interview, conduct training, calculate bonus and evaluate performance of team members.
- Fulfill other tasks assigned by line manager.

Trình độ & Yêu cầu

- Tốt nghiệm Đại Học, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
- Tiếng Anh tốt
- Có thể sử dụng và giỏi làm việc với CRM
- Xuất sắc trong việc chỉ dẫn, giảng dạy và kỹ năng quản lý con người tốt
- Có thể giao tiếp, trình bày và tạo ảnh hưởng một cách hiệu quả đối với tất cả cấp bậc trong công ty
- Có khả năng điều khiển quy trình kinh doanh từ kế hoạch kinh doanh để đạt được kết quả tốt
- Có kinh nghiệm mảng HORECA, MT, FMCG
- Nâng cao tinh thần đội nhóm, tạo động lực cho nhân viên

- Bachelor’s degree
- At least 3 years experience
- Business level English
- Able to use and master CRM system we use *We use Hubspot
- Excellent mentoring, coaching and people management skills
- Ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization
- Proven ability to drive the sales process from sales plan to close the deal.
- Ideally, experience within HORECA, MT, FMCG Retail sales channel.
- Able to encourage teamwork, motivate team members.

​Sẽ là ưu thế nếu có

Lương thưởng & Phúc lợi

• Mức lương cạnh tranh
• Thời gian làm việc 9:00 - 17:30 (với 30 phút nghỉ trưa), 5 ngày / tuần
• Nghỉ phép năm là 12 ngày / năm, mỗi 5 năm được tăng 01 ngày phép
• Địa chỉ làm việc: Lầu 1, Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

• Salary : Competitive Salary
• Salary review one a year
• Working time is 9:00 - 17:30, 5 days/week
• Annual Leave is 12 days/year
• Working address : The Manor 2, 91 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District.

Ứng tuyển

Group 1659.png
bottom of page