top of page

SME Acquisition Team Leader

​Loại công việc

Full Time

Nơi làm việc

The Manor Officetel., 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh District, Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Group 1639.png

​Sơ lược về công việc

KAMEREO is the first tech-enabled supplier in Vietnam. We supply to hundreds of restaurants, cafes, bars, and hotels. Our customers place the daily orders via our in-house applications. We keep improving them to provide a better experience for our customers. The engineering team at KAMEREO also builds & operates the internal applications to support the daily activities of our internal users such as customer support members and warehouse teams.

Vai trò & Trách nhiệm

- Quản lý team kinh doanh, thúc đẩy và đảm bảo team đạt mục tiêu tuần, tháng về số lượng khách hàng mới.
- Tuyển dụng, đào tạo, thực hiện kiểm tra đảm bảo nhân viên kinh doanh đạt các yêu cầu cần thiết cho công việc
- Đo lường hiệu quả công việc của từng thành viên, hỗ trợ gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng (nếu cần thiết) để nâng cao hiệu quả công việc
- Đảm bảo team cập nhật đầy đủ thông tin và lịch sử gặp gỡ, tiếp cận khách hàng thiết lên phần mềm quản lý của công ty.
- Phổ biến và đảm bảo team tuân thủ với các quy trình nội bộ của bộ phận kinh doanh và của công ty.
- Thảo luận và đề xuất với cấp trên về những cải tiến cần thiết về mặt quy trình, chính sách, chương trình nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm khách hàng mới.
- Thực hiện báo cáo định kỳ ngày/tuần/tháng theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
- Kiểm tra và ngăn chặn các hành vi gian lận trong việc khai thác khách hàng mới.
- Đảm nhận các công việc liên quan khác được giao từ cấp trên.

---o0o---

- Manage SME Acquisition Team, push and ensure team meets monthly target.
- Recruit, train and conduct testing to ensure team members have required abilities to fulfill the job.
- Monitor each individual’s performance, support team in direct sales, approaching customer (if needed) to increase efficiency.
- Ensure team members log customer’s info and meeting history into company’s CRM system.
- Ensure team members follow with defined processes of Acquisition Team and Company.
- Discuss and suggest with line manager about improvements on process, policy, campaign to increase team’s efficiency.
- Make the periodic reports daily, weekly, monthly as required by the Head of department.
- Check and prevent fraudulent cases in acquiring new customers.
- Fulfill other tasks assigned by line manager.

Trình độ & Yêu cầu

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí trưởng nhóm/giám sát kinh doanh, có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số.
- Có kỹ năng làm việc đội nhóm, khuấy động, truyền lửa cho đội ngũ nhân viên
- Có khả năng lãnh đạo, truyền đạt thông tin và đào tạo nhân viên
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
- Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành thực phẩm hoặc sản phẩm cho các hoạt động kinh doanh ẩm thực là một lợi thế
- Có kỹ năng vi tính văn phòng: word, excel, powerpoint
- Giao tiếp tốt Tiếng Anh là một lợi thế

---o0o---

- Having 1 year or more experience in the position of team leader/sales supervisor, having achievements and regularly achieving, exceeding sales
- Team work Spirit, stir up and inspire the staffs
- Ability to lead, communicate and train employees
- Good communication skill, negotiation skill
- Have experience of sales in F&B is a big plus
- Good at Microsoft office
- Can communicate in English well is a big plus

​Sẽ là ưu thế nếu có

Lương thưởng & Phúc lợi

- Lương thỏa thuận
- Lương thưởng tháng 13.
- Cung cấp Laptop.
- Mua hàng trên Kamereo
- 100% lương trong thời gian thử việc
- Voucher vào ngày sinh nhật
- Nhiều Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp hấp dâẫ.
- 12 AL một năm.
- Giờ làm việc: 9 sáng- 5. 30 chiều(Thứ Hai đến Thứ Sáu).
Và nhiều hơn nữa!

Địa điểm làm việc: The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thanh, TP.HCM.

---o0o---

Salary: Negotiable
13th salary Bonus for all staff.
Provide a laptop
Purchase on Kamereo
100% salary for a probation period
Voucher on Birthday ( FTE)
Good career advancement opportunities.
12 annual leaves a year.
Working hours: 9 AM- 5.5 PM (Monday to Friday).
And so much more!


Working address: The Manor 2, 91 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District.

Ứng tuyển

Group 1659.png
bottom of page